Vad gör man när barnet inte vill vara på förskolan?

Att hantera en situation där ett barn inte vill vara på förskolan kan vara utmanande för föräldrar. Det är en känslomässig upplevelse som kräver tålamod, förståelse och strategiska åtgärder för att underlätta barnets anpassning och välbefinnande. Här utforskar vi orsakerna till varför ett barn kan känna sig ovilligt att vara på förskolan och ger konkreta råd om hur man kan hantera situationen.

Förstå Orsakerna TILL ATT BARNET INTE VILL VARA PÅ FÖRSKOLAN

Första steget är att förstå varför barnet inte vill vara på förskolan. Det kan finnas flera anledningar till detta:

 • Separationsångest: Det är vanligt att barn upplever ångest vid separation från sina föräldrar, särskilt om de är unga eller nyligen börjat på förskolan.
 • Anpassningssvårigheter: Ett nytt miljöombyte kan vara överväldigande för barn, som kan ha svårt att anpassa sig till nya rutiner och människor.
 • Sociala Utmaningar: Interaktion med andra barn kan vara utmanande, och vissa barn kan känna sig osäkra i sociala sammanhang.
 • Specifika Händelser: Ibland kan specifika händelser på förskolan, som en konflikt med ett annat barn eller en obehaglig upplevelse, göra att barnet inte vill återvända.

Kommunikation är Nyckeln

Ett viktigt steg är att prata med ditt barn om deras känslor och upplevelser på förskolan. Skapa en lugn och stödjande atmosfär där barnet känner sig tryggt att uttrycka sina känslor. Ställ öppna frågor och lyssna aktivt till barnets svar utan att avbryta.

Samarbeta med Förskolan

Förskolans personal är dina partners i att hjälpa ditt barn att anpassa sig. Diskutera ditt barns beteende och känslor med lärarna och fråga om de har observerat liknande beteenden på förskolan. Tillsammans kan ni utarbeta strategier för att göra barnets tid på förskolan mer positiv och trygg.

Anpassningsstrategier

 • Gradvis Introduktion: Om möjligt, börja med kortare perioder på förskolan och öka gradvis tiden barnet tillbringar där.
 • Skapa Rutiner: Stabila morgonrutiner kan minska stress och göra separationen lättare.
 • Positiv Förstärkning: Uppmuntra och beröm barnet för modiga beteenden, som att säga hejdå utan tårar eller leka med nya vänner.
 • Förbered med Lek: Lek ”förskola” hemma för att göra barnet bekant med rutinerna och aktiviteterna på förskolan.
 • Använd Anknytningsobjekt: Låt barnet ta med sig en tröstande föremål från hemmet, som en leksak eller filt, som kan ge komfort under dagen.

Ta Hand om Separationsångest

Separationsångest är en naturlig del av barns utveckling. Hjälp ditt barn att hantera dessa känslor genom att:

 • Öva på Korta Separationer: Korta och lyckade separationer hemifrån kan bygga upp barnets förtroende.
 • Säg Hejdå: Ta alltid adjö av ditt barn, även om det kan göra separationen svårare. Smugglingar kan öka barnets ångest.
 • Föräldrars Attityd: Barn känner av föräldrars känslor. Försök att hålla dig lugn och positiv vid avskedet.

Sök Ytterligare Stöd vid Behov

Om barnets ovilja att vara på förskolan kvarstår trots era ansträngningar, kan det vara lämpligt att söka ytterligare stöd. En barnpsykolog kan ge insikt i eventuella underliggande problem och erbjuda strategier för att hantera situationen. Dessutom kan samtal med barnets läkare utesluta eventuella medicinska orsaker till barnets beteende

Att hantera ett barns ovilja att vara på förskolan kräver tålamod, förståelse och ett samarbete mellan hem och förskola. Genom att erkänna barnets känslor, arbeta tillsammans för att lösa problemet och tillämpa anpassningsstrategier, kan du hjälpa ditt barn att övervinna sin tveksamhet och till och med börja se fram emot sina dagar på förskolan. Kom ihåg att varje barn är unikt, och det som fungerar för ett barn kanske inte fungerar för ett annat. Hitta den strategi som passar bäst för ditt barn och din familj

coolakidz.se