FEBER HOS BARN

Feber är en av de vanligaste anledningarna till att föräldrar söker medicinsk rådgivning för sina barn. Det är en naturlig reaktion på en infektion och en indikation på att barnets immunförsvar arbetar för att bekämpa sjukdom. Även om feber i sig inte är en sjukdom, kan den vara ett symptom på en rad olika tillstånd, från milda infektioner till allvarligare sjukdomar. Här är en översikt över vad du behöver veta om feber hos barn, inklusive när det är dags att söka vård.

Feber

Vad Är Feber?

Feber definieras som en temporär ökning av kroppens normala temperatur, vilken vanligtvis ligger runt 37°C (98.6°F). För barn anses en oral temperatur över 37.5°C (99.5°F) eller en rektal temperatur över 38°C (100.4°F) indikera feber.

Orsaker till Feber hos Barn

Feber kan orsakas av många olika saker, inklusive:

 • Virusinfektioner: Såsom förkylningar, influensa, vattkoppor och andra barnsjukdomar.
 • Bakterieinfektioner: Som halsfluss, urinvägsinfektioner och öroninflammationer.
 • Immuniseringar: Det är vanligt att barn får en lätt feber efter vaccinationer.
 • Överhettning: Barn kan även utveckla feber om de är klädda för varmt eller om de befinner sig i en mycket varm miljö.

Symptom som Kan Följa med Feber

Utöver den höga temperaturen kan barn med feber även visa andra symptom, såsom:

 • Frossa
 • Svettningar
 • Huvudvärk
 • Muskelsmärtor
 • Aptitlöshet
 • Irritabilitet eller slöhet

När Ska Man Söka Vård?

Medan de flesta fall av feber kan hanteras hemma, finns det situationer då du bör söka medicinsk vård för ditt barn:

 • Barn under 3 månader: Feber över 38°C (100.4°F) kräver omedelbar medicinsk uppmärksamhet.
 • Hög feber: Temperaturer över 39.4°C (103°F) hos barn i alla åldrar bör utvärderas av en läkare.
 • Feber som varar mer än 3 dagar: Oavsett andra symptom.
 • Allvarliga symptom: Såsom andningssvårigheter, utslag, ihållande kräkningar, nackstelhet, extrem slöhet eller irritabilitet.

Hantering av Feber Hemma

För att lindra feber och göra ditt barn mer bekvämt kan du:

 • Se till att barnet får i sig mycket vätska för att förhindra uttorkning.
 • Klä barnet i lätt klädsel för att hjälpa till att reglera kroppstemperaturen.
 • Använda febernedsättande mediciner, såsom paracetamol eller ibuprofen, enligt läkarens rekommendationer och doseringsanvisningar.

Förebyggande Åtgärder

Att upprätthålla god handhygien och se till att ditt barn får alla rekommenderade vaccinationer är viktiga steg för att förebygga infektioner som kan leda till feber.

Feber hos barn är oftast ett tecken på att kroppen bekämpar en infektion, och i de flesta fall är det inte ett tecken på något allvarligt. Det är dock viktigt att övervaka ditt barns tillstånd och söka medicinsk vård när det är nödvändigt. Genom att förstå orsakerna till feber och hur man hanterar den kan du hjälpa ditt barn att känna sig bättre och återhämta sig snabbare.