FÖRSTOPPNING

Förstoppning är ett vanligt problem hos barn och kan orsaka mycket obehag samt oro hos både barnet och föräldrarna. Det kännetecknas av svårigheter att tömma tarmen helt, sällsynta avföringar, eller hård och torr avföring. Denna artikel utforskar de vanligaste orsakerna till förstoppning hos barn, identifierar symptomen, och erbjuder effektiva strategier för hantering och förebyggande av tillståndet.

Orsaker till Förstoppning hos Barn

Förstoppning hos barn kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive:

 • Diet: Lågt intag av fiberrika livsmedel, såsom frukt, grönsaker och hela korn, samt otillräckligt vätskeintag.
 • Förändringar i rutiner: Till exempel start av skola, resor eller andra förändringar i barnets dagliga schema.
 • Motstånd mot att gå på toaletten: Barn kan ibland undvika att gå på toaletten, även om de behöver, på grund av smärta, rädsla eller andra skäl.
 • Fysisk inaktivitet: Begränsad fysisk aktivitet kan bidra till förstoppning.
 • Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd och mediciner kan orsaka förstoppning.

Symptom på Förstoppning hos Barn

Symptomen på förstoppning kan variera beroende på barnets ålder och situation, men de vanligaste inkluderar:

 • Sällsynta avföringar: Färre än tre gånger per vecka.
 • Hård, torr och möjligen stor avföring: Detta kan göra toalettbesöken smärtsamma.
 • Smärta vid avföring: Barnet kan uttrycka obehag eller smärta.
 • Magont och uppblåsthet: Ofullständig tarmtömning kan orsaka obehag.
 • Spår av flytande avföring i underkläder: Kan vara ett tecken på att hård avföring blockerar tarmen och bara flytande kan passera.

Hantering och Behandling

Att hantera och behandla förstoppning hos barn innebär oftast livsstilsförändringar:

 • Öka fiberintaget: Uppmuntra till en diet rik på frukt, grönsaker och hela korn.
 • Uppmuntra till regelbundet vätskeintag: Vatten och andra vätskor kan hjälpa till att mjuka upp avföringen.
 • Främja fysisk aktivitet: Regelbunden motion kan stimulera tarmrörelserna.
 • Skapa en toalettrutin: Uppmuntra barnet att gå på toaletten efter måltider för att utnyttja kroppens naturliga reflexer.
 • Användning av toalettstöd: För yngre barn kan en fotpall hjälpa dem att inta en mer naturlig position för att underlätta tarmtömning.

I vissa fall kan läkare rekommendera över disk-läkemedel som mjukgörare eller laxermedel, men dessa bör endast användas under medicinsk övervakning och som en kortvarig lösning.

Förebyggande Åtgärder

Förebyggande av förstoppning hos barn innebär främst att uppmuntra till en hälsosam diet och regelbunden fysisk aktivitet. Att skapa en positiv och stressfri miljö kring toalettvanor är också viktigt. Lär barnet vikten av att lyssna på kroppens signaler och gå på toaletten när de känner behovet, snarare än att hålla sig.

Föräldrar och vårdnadshavare bör vara uppmärksamma på tecken på förstoppning och agera snabbt för att hantera problemet. Om förstoppning är ihållande eller åtföljs av andra oroande symtom, såsom blod i avföringen, extrem smärta, eller viktminskning, är det viktigt att konsultera en barnläkare för vidare utredning och behandling.

Genom att uppmärksamma barnets diet, vätskeintag, och toalettvanor kan föräldrar spela en avgörande roll i att förebygga och hantera förstoppning, vilket bidrar till barnets allmänna välbefinnande och hälsa.