HALSFLUSS

Halsfluss är en vanlig åkomma hos barn som ofta leder till besök hos barnläkaren. Detta tillstånd orsakas vanligtvis av bakterier, framför allt streptokocker (grupp A-streptokocker), men kan även orsakas av virus. Förståelse för symtomen, behandlingen och när det är dags att söka vård är avgörande för att snabbt återställa barnets hälsa och välmående.

Symptom på Halsfluss

Halsfluss kännetecknas av flera distinkta symptom som kan variera i intensitet:

 • Svår halsont, särskilt vid sväljning
 • Feber över 38°C
 • Röda och svullna tonsiller, ibland med vita fläckar eller streck av pus
 • Små röda prickar på den mjuka delen av gommen (petekier)
 • Förstorade och ömma lymfkörtlar i nacken
 • Huvudvärk, buksmärtor, kräkningar eller utslag kan också förekomma, särskilt hos barn

Orsaker till Halsfluss

Medan virus kan orsaka halsont, är ”halsfluss” specifikt kopplat till infektioner orsakade av streptokockbakterier. Dessa bakterier överförs genom luftburna droppar från en infekterad persons hosta eller nysningar, eller genom direktkontakt med en infekterad persons slem eller sårrtvål.

Diagnos och Behandling

Om du misstänker att ditt barn har halsfluss, är det viktigt att kontakta läkare för en korrekt diagnos, som ofta inkluderar ett snabbtest eller en odling från halsen. Behandlingen fokuserar på att lindra symtomen och, vid bakteriell infektion, eliminera bakterierna:

 • Antibiotika: Om halsflussen orsakas av bakterier, kommer läkaren troligen att förskriva antibiotika, vanligtvis penicillin. Det är viktigt att fullfölja hela antibiotikakuren även om symtomen förbättras för att förhindra komplikationer och minska risken för smittspridning.
 • Smärtlindring: Febernedsättande och smärtlindrande medel som paracetamol eller ibuprofen kan hjälpa till att lindra symtomen. Aspirin bör undvikas hos barn på grund av risken för Reye’s syndrom.

Hemvård och Förebyggande

 • Vila: Säkerställ att ditt barn får gott om vila för att hjälpa kroppen att bekämpa infektionen.
 • Hydrering: Uppmuntra till att dricka mycket vätska för att förhindra uttorkning och hålla halsen fuktig.
 • God hygien: Lär ditt barn vikten av god handhygien och att undvika att dela drycker, mat eller bestick med andra.

När Ska Man Söka Vård?

Kontakta läkare om ditt barn uppvisar symptom på halsfluss, särskilt om det åtföljs av hög feber, svårighet att svälja eller andas, eller om symtomen inte förbättras efter 48 timmar på antibiotika. Tidig diagnos och behandling kan förhindra komplikationer som reumatisk feber eller njurinflammation.

Halsfluss är en behandlingsbar sjukdom, men kräver uppmärksamhet för att undvika komplikationer. Genom att känna till symtomen, förstå behandlingsalternativen och vidta förebyggande åtgärder, kan föräldrar och vårdnadshavare spela en nyckelroll i att hantera halsfluss hos barn.

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177 och prata med en sjuksköterska