MAGSJUKA

Magsjuka, även känd som gastroenterit, är en vanlig åkomma hos barn och kännetecknas av inflammation i magen och tarmarna. Det leder till symptom som kräkningar, diarré, buksmärtor och ibland feber. Även om magsjuka oftast är mild och går över av sig själv inom några dagar, är det viktigt för föräldrar och vårdnadshavare att veta hur de ska hantera sjukdomen och när det är dags att söka medicinsk vård.

Orsaker till Magsjuka

Magsjuka hos barn orsakas oftast av virus, men bakterier, parasiter och födoämnen kan också vara utlösande faktorer. De vanligaste virusen inkluderar norovirus och rotavirus. Sjukdomen sprids lätt, särskilt i gruppinställningar som skolor och daghem, genom direktkontakt med en smittad person, eller indirekt genom kontaminerade ytor eller mat.

Symptom på Magsjuka

Symptomen på magsjuka kan variera men inkluderar vanligtvis:

 • Kräkningar
 • Vattnig diarré
 • Buksmärta eller kramper
 • Feber
 • Huvudvärk
 • Förlust av aptit
 • Dehydreringstecken som torr mun, törst, minskad urinering, torra blöjor, och gråt utan tårar

Hantering och Behandling AV MAGSJUKA

För de flesta fall av magsjuka är hembehandling tillräcklig. Här är några tips för att lindra ditt barns symptom och främja återhämtning:

 • Vätskeersättning: Det är viktigt att ersätta förlorade vätskor och elektrolyter. Ge små, frekventa slurkar av vätskeersättning, klara vätskor eller vatten. Undvik juice eller läsk, då dessa kan förvärra diarrén.
 • Lättsmält kost: När barnet börjar känna sig bättre, introducera lättsmält mat såsom bröd, ris, bananer och äppelmos. Undvik fet, kryddig eller sockerrik mat tills full återhämtning.
 • Vila: Sjukdomen kan göra barnet trött, så se till att de får gott om vila.
 • Handhygien: God handhygien är avgörande för att förhindra spridning av infektionen. Tvätta händerna noggrant efter toalettbesök och före måltider.

När Ska Man Söka Medicinsk Vård?

Kontakta läkare om:

 • Barnet visar tecken på allvarlig dehydrering, som slöhet, ytlig andning, och mycket mörk eller ingen urin.
 • Symptomen inte börjar förbättras efter några dagar.
 • Kräkningarna är ihållande och barnet inte kan behålla någon vätska.
 • Du observerar blod i barnets avföring eller kräkningar.
 • Barnet är under sex månader gammalt.

Förebyggande

För att minska risken för magsjuka:

 • Vaccinera ditt barn mot rotavirus, om det är tillgängligt och rekommenderat.
 • Upprätthålla god handhygien, speciellt efter toalettbesök och före matlagning eller måltider.
 • Rengör och desinficera ytor regelbundet.
 • Lär ditt barn att undvika att dela mat, dryck, bestick eller andra personliga tillhörigheter.

Magsjuka kan vara en utmanande tid för både barn och föräldrar. Genom att förstå symptomen, hantera sjukdomen hemma och veta när det är dags att söka medicinsk vård, kan du hjälpa ditt barn att återhämta sig säkert och effektivt.