Vattkoppor

Vattkoppor, orsakade av varicella-zosterviruset, är en mycket smittsam sjukdom som främst drabbar barn. Trots att sjukdomen ofta är mild och övergående, kan den orsaka obehag och i sällsynta fall leda till allvarligare komplikationer. Med införandet av vaccinationsprogram har antalet vattkoppsfall och dess allvarlighetsgrad minskat avsevärt, men det är fortfarande viktigt för föräldrar och vårdnadshavare att känna till symtomen, hanteringen och när det är dags att söka medicinsk vård.

vattkoppor

Symptom på Vattkoppor

Vattkoppor kännetecknas av ett utslag som utvecklas till klådiga blåsor över hela kroppen. Sjukdomen börjar ofta med feber, trötthet och huvudvärk, följt av ett utslag som vanligtvis startar på bålen innan det sprider sig. Blåsorna spricker så småningom och bildar skorpor. Hela förloppet varar vanligtvis mellan 5 till 10 dagar.

Smittsamhet

Vattkoppor är extremt smittsamt från några dagar innan utslaget uppträder tills alla blåsor har bildat skorpor. Sjukdomen sprids genom direkt kontakt med blåsorna, genom luften via droppsmitta från hosta eller nysningar, eller genom att dela mat eller dryck.

Hantering och Behandling AV VATTKOPPOR

För de flesta barn är vattkoppor en självbegränsande sjukdom som inte kräver medicinsk behandling utöver lindring av symtomen:

  • Klådstillande: Havregrynsbad, kalaminlotion och antihistaminer kan hjälpa till att lindra klådan.
  • Febernedsättande: Paracetamol kan användas för att lindra feber och smärta. Aspirin bör undvikas hos barn med vattkoppor på grund av risken för Reye’s syndrom.
  • Hålla naglarna korta: För att minska risken för infektioner orsakade av kliande.

Komplikationer AV VATTKOPPOR

Även om de flesta barn återhämtar sig helt utan problem, kan vattkoppor leda till komplikationer som hudinfektioner, lunginflammation och i sällsynta fall, encefalit (hjärninflammation). Barn med nedsatt immunförsvar, nyfödda och vuxna löper högre risk att utveckla allvarligare former av sjukdomen.

Förebyggande

Det mest effektiva sättet att förebygga vattkoppor är genom vaccination. Vattkoppsvaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och ges till barn vid en viss ålder enligt de rekommendationer som finns i varje land. Vaccinationen har visat sig vara effektiv i att minska både förekomsten av sjukdomen och risken för komplikationer.

När Ska Man Söka Vård?

Du bör kontakta sjukvården om:

  • Ditt barn har en mycket hög feber, är utmattat eller har svårigheter att andas.
  • Symptomen inte börjar förbättras efter en vecka, eller om huden runt blåsorna blir mycket röd, varm och öm – det kan vara tecken på en bakteriell infektion.
  • Ditt barn tillhör en riskgrupp för allvarliga komplikationer.

Vattkoppor är en del av barndomen för många, men med korrekt hantering och användning av vaccination kan de allvarligaste effekterna av sjukdomen undvikas. Genom att hålla en god handhygien och följa lokala vaccinationsrekommendationer kan spridningen av vattkoppor minskas.